0755-2970 0926 ENGLISH
首页                   产品中心                   服务支持                  解决方案                  新闻动态                  招贤纳士                  关于我们                  联系我们

更好地利用数字万用表进行测量提示7

发布时间:2022-11-29 16:28:46      浏览次数:200      作者:欧米安      关键词:行业新闻

电容测试

连接待测电容之前,注意每次转换量程时,复零需要时间,有漂移读数存在不会影响测试精度。

1、将功能开关置于电容量程C(F);

2、将电容器插入电容测试座中。

注意事项:

1、仪器本身已对电容档设置了保护,故在电容测试过程中不用考虑极性及电容充放电等情况。

2、在测量电容时,将电容插入专用的电容测试座中。

3、测量大电容时稳定读数需要定的时间。

4、电容的单位换算:1μF=106pFlμF=103nF。

相关新闻